Programează o vizită
Instagram Facebook LinkedIn
+40724926238 hello@3dorto.eu

Acest site aparține și este administrat de compania Aeternus Med SRL cu sediul în Călărași, strada Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 2, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J 51/ 379/ 2016, cod unic de înregistrare nr. 36362168, cont nr. RO93INGB0000999906159028 Ia Ing Bank București, sucursala Titan, denumită în continuare: 3D Orto.

3D Orto se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor noștri și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori. Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această politică de confidențialitate.

Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, ne puteți scrie la adresa de contact contact@3dorto.ro.

Informațiile colectate pe site-urile și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt supuse Regulamentului 679/2016.

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm informații despre dvs. atunci când ne contactați prin aplicația de comunicații electronică din intermediul site-ului nostru sau când ne contactați telefonic pentru stabilirea unei întâlniri cu noi. Colectăm informații direct de la dvs., precum informațiile dvs. de contact: numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

În unele situații vom folosi, de asemenea, informațiile dvs. pentru a proteja drepturile și proprietatea 3D Orto, drepturile angajaților sau ale altor persoane interesate, după cum este necesar prin lege.

În urma prezentării la Clinică pentru programare, 3D Orto va colecta, prelucra și stoca informațiile medicale despre dumneavoastră care prezintă relevanță în realizarea actului medical stabilit de medicul specialist.

Cine poate avea acces la informațiile dvs.

3D Orto poate uneori să fie obligat să vă dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și/sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dvs. personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Clinicii 3D Orto a utilizatorilor, a altor pacienți, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în alte cazurile prevăzute de lege.

Minori

Site-ul clinicii 3D Orto nu este destinat și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință informații de la persoane sub 18 ani.

Cum împărțim informații cu terțe părți?

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar în scopurile acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. 3D Orto va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către tehnicieni specialiști, medici specialiști, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externe 3D Orto sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Selea Dent vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

Vă rugăm să rețineți:

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.